rus / eng

Slice 1 - Image 1 Slice 1 - Image 2 Slice 1 - Image 3 Slice 1 - Image 4
Slice 2 - Image 1 Slice 2 - Image 2 Slice 2 - Image 3 Slice 2 - Image 4
Slice 3 - Image 1 Slice 3 - Image 2 Slice 3 - Image 3 Slice 3 - Image 4
Slice 4 - Image 1 Slice 4 - Image 2 Slice 4 - Image 3 Slice 4 - Image 4

«Ливанское село». 1944Галенц Арутюн (1910-1967)

«Тополя». 1968Акнуни Перч (1921-1991)

«Моя комната». 1964Хатламаджян Сейран (1937-1994)

«Река Раздан»Галстян Симон (1914-2000)